Tuesday, May 29, 2007

warning: intimacy revealed

Šta radi Emanuelle?
Mašta. Igra se, igra, igra...
Sama sam pet od sedam dana u nedelji. Fucking Montenegro!
A želim. Šta želi Emanuelle? Ask again.
Vikendom živim. Ostalim danima sam mama, working woman, nervozno biće.
Vikendom sam žena.
Sem kad se igram.

1 comment:

Anonymous said...

To se sve jednim imenom zove sloboda.